Telecomleges, de gouden grond van Leeuwarden

Uit een recent onderzoek is gebleken dat Telecom bedrijven in 2015 in Leeuwarden € 18.580,02 moesten betalen voor een vergunning van 10 km glasvezelkabel. Daarmee is Leeuwarden 30 keer duurder dan bijvoorbeeld een dichtbevolkte stad als Den Haag. Wij vinden Leeuwarden ook goud waard maar dit is buitensporig! Door deze hoge tarieven dreigt het gebruik van supersnel internet voor veel consumenten en bedrijven een kostbare zaak te worden terwijl snel, stabiel en betaalbaar internet van vitaal belang is voor een leefbare stad en een bloeiend bedrijfsleven in Leeuwarden.

De VVD Fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld.

Lees hier de vragen (PDF). >>>