VVD Fractie stelt vragen over Culturele Hoofdstad 2018 en Klimaatpolitiek

De VVD fractie in Leeuwarden heeft vragen gesteld naar aanleiding van berichten en uitlatingen over Culturele Hoofdstad 2018 en Klimaatpolitiek in de Leeuwarder Courant van 16 november 2015. Met de uitspraken van milieuactiviste en coproducer Marjan Minnesma over de afkeer van fossiele grondstoffen, eerdere uitspraken van eenambtenaar van de gemeente Leeuwarden over het 2 weken fossielvrij maken van Fryslân en de bemoeienis van wethouder Isabelle Diks lijkt het Energy Now project te verworden tot een (partij) politiek gedreven en activistisch programmaonderdeel van CH2018.

De VVD is van mening dat Culturele Hoofdstad gevrijwaard dient te blijven van deze politiek activistische invloeden.

Lees hier de vragen >>>

Lees hier het bericht uit de LC >>>