VVD stelt samen met de PvdA vragen over de risico’s in grondexploitaties

In het Financieel Dagblad van 4 februari jongstleden wordt, Leeuwarden genoemd als risicogemeente door deelname aan gebiedsontwikkelingen met andere partijen, zoals projectontwikkelaars, aannemers of woningbouwcorporaties. Reden voor VVD om samen met de PvdA vragen te stellen over de mogelijke aanvullende financiële risico’s van het gemeentelijk grondbezit.

De VVD vindt dat grondexploitaties, zeker in de huidige economische tijden, realistisch moeten zijn. We vinden dat in elke exploitatie een risico -analyse en -opslag moet worden opgenomen. Juist om financiële complicaties te voorkomen. Daarnaast is het van belang de reële grondwaarde op te nemen in de boeken. Komt deze grondwaarde onder druk, dan staan we ervoor om de verliezen af te boeken. Op deze manier worden problemen niet doorgeschoven naar de toekomst. Dit hebben we ook duidelijk opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

In het betreffende artikel schrijft het Financieel Dagblad dat het financieel risico niet alleen is gelegen in de eigen grondposities van €140 miljoen, maar zeker ook in de deelname in ontwikkelingsprojecten met andere partijen. Volgens de monitor van Deloitte is er sprake van 6 deelnemingen door de gemeente Leeuwarden.
Wij willen van het college weten welke deelnemingen dit zijn, welke projecten dit concreet betreft en welke aanvullende risico’s hiermee verbonden zijn. Deze risico’s zijn volgens het artikel niet eenduidig opgenomen in de gemeentelijke begrotingen en dat draagt niet bij aan de transparantie in de risicoparagraaf.

Verder wordt aangegeven dat de grondwaardes nog steeds te hoog worden ingeschat op begrotingen. Wij willen van het college weten hoe zij dit beoordelen richting de huidige, grote grondpositie van de gemeente. Wanneer we in het ergste geval nog de helft van de grondwaarde moeten afboeken, loopt de gemeente een enorm financieel risico.

Lees hier de vragen aan het college

Lees hier het artikel in het Financieel Dagblad