Vragen over besluit om het kantoorpersoneel van de rechtbanken van Leeuwarden naar Groningen over te hevelen

In het Friesch Dagblad van 18 september kunnen we lezen dat het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten om het kantoorpersoneel van de rechtbanken van Leeuwarden en Assen over te hevelen naar Groningen.

Sinds 2004 stelde de VVD regelmatig schriftelijk vragen over de gevolgen van de reorganisatie bij het OM. Naar aanleiding van het verschijnen van het artikel "Justitie laat Leeuwarden vallen" begin vorig jaar stelden wij vragen aan het college en stelde onze Tweede Kamer fractie vragen aan de minister.

Leeuwarden is sinds jaar en dag een justitiestad bij uitstek, met een rechtbank, gerechtshof en het CJIB. Wat de VVD Leeuwarden betreft horen alle justitiële onderdelen met de Noordelijke hoofdvestiging in Leeuwarden feitelijk vertegenwoordigd te blijven!

Naar aanleiding van deze recente berichtgeving in het Friesch Dagblad stelt de VVD fractie vragen aan het college.

Download hier de vragen (PDF).