VVD vraagt uitleg en opheldering cijfers criminele Antillianen

De VVD vraagt uitleg en opheldering van het college van B&W in Leeuwarden over de de berichtgeving in het Friesch Dagblad van 21 juni over de zorgwekkende toename van de criminaliteit onder de groep Antillianen in Leeuwarden.

Het college heeft steeds doen voorkomen dat de aanpak van de criminaliteit in deze groep succesvol en onder controle was. De nu gepubliceerde cijfers laten een heel ander beeld zien. De VVD stelt vragen aan het college en wil zo nodig de inzet van een hard en effectief beleid.

Download hier de vragen.