VVD zegt nee tegen Gemeentelijk Poppodium

Laten we positief beginnen. De popcultuur in Leeuwarden telt mee en zit in de lift. Leeuwarden is het Manchester van Nederland, schreef Jelmer Luimstra onlangs. Hij schreef zijn artikel aan de hand van de afgelopen editie van het Groninger Noorderslag. Dit festival werd gedomineerd door Friese acts en bands. Hij roemt daarbij de Academie voor Popcultuur, Podium Asteriks, Welcome to the Village en Explore the North.

De popcultuur in Leeuwarden is overzichtelijk en een cultuur van voornamen van Koen, Vincent, Sjoerd , Peter, Paul en Sjouke en Albert. Van samenwerken en van concurreren. De afgelopen 2 jaar stonden in het teken van het samenwerken tussen Asteriks, Romein, de Gemeente Leeuwarden en het Friesland college. Er werden vele gesprekken gevoerd met een gezamenlijke droom; het bouwen van een poppodium. Een uniek podium waar vernieuwen en opleiden hand in hand gaan. De plek waar Leeuwarden trots op kan zijn. En toch gooiden beide bestaande poppodia de handdoek in de ring. Verfrommelden ze ook hun eigen droom.

Ondanks dat presenteerde het college haar definitieve plan als een overwinning. De afgelopen jaren leek het of we een theater voor een intrige bouwden. Een verhaal van halve en hele waarheden en van zondebokken. Op de vraag van de heer Douwstra van het CDA of het proces goed verlopen was werd door het college volop teruggekeken naar het positief verlopen proces rond de bouw en had het culturele proces wellicht iets beter gekund. Een eufemisme. Dit volgde naar aanleiding van het uitgebreid zwartepieten naar poppodium Romein, het bestuur van Romein en Asteriks. Daarbij vergeet het college dat zij de taak had om dit proces in goede banen te leiden en dat de popcultuur een cultuur is van openheid en vooral ook van samen. Het is niet voor niks dat de popcultuur draait op vrijwilligers. Naast openheid en samen is puurheid de basis binnen de cultuur van de pop.

Ben je verliefd dan zing je over de liefde, ben je boos dan zing je dat je iemand de nek om wilt draaien. Dat soort werk. Niet politiek gewauwel omdat het je politiek goed uit komt. Maar karakter tonen. Gaat het proces slecht dan zeg je dat ook. Daardoor krijg je krediet bij je partners en bij de Gemeenteraad. In plaats daarvan speelde het college uitgebreid verstoppertje. In en naar de media maar ook naar de Gemeenteraad. Te laat informeren, antwoorden traineren, etc.

Kortom van het gezamenlijk met de Gemeenteraad oppakken van problemen, waar het college nog uitgebreid over sprak in het coalitieakkoord, is nu al weinig over. Ook bij het Harmoniekwartier gaat juist dit mis. In het bedrijfsontwikkelingsplan noemt u letterlijk:

“Samen doen, betekent in de eerste plaats ‘doen’. De kracht van de nieuwe organisatie zit in de samenwerking met de kernpartners. De organisatie moet daarom zo zijn gestructureerd dat die samenwerking eenvoudig kan plaatsvinden en de kernpartners betrokken zijn bij de nieuwe popcultuur organisatie”.

Prachtige woorden maar de belangrijke partners Asteriks en Friesland Pop hebben inmiddels al laten weten kritisch tegenover dit Poppodium te staan. Net als Koninklijke Horeca Nederland overigens. Die vindt de interpretatie van de door het college ingehuurde heer Verhoeff wel erg kort door de bocht en blijft bij haar standpunt dat de horeca binnen het poppodium geen eerlijke exploitatie voert en daarom een oneerlijk concurrentie voert met de andere horeca in de stad.

In 2012 sprak de VVD de hoop uit dat het college met een beter plan voor het poppodium zou komen. Een plan waar ook de VVD fractie volmondig “ja” tegen kon zeggen. We hoopten dat we tijdens het officiële “go-no go” moment konden zeggen dat dit plan een stuk verbeterd is.

Helaas zijn we daar niet in geslaagd.

- De bezoekersaantallen worden om de exploitatie te redden behoorlijk verhoogt van 34.000 in 2012 naar 46.000 in 2014

- De bieromzet wordt gebruikt om het gat in de exploitatie dicht te rekenen

- 2 van de 3 partners zijn afgehaakt

- Een gemeentelijke poppodium resteert

- Professionals als Asteriks, Romein en Friesland Pop zetten vraagtekens bij de exploitatie en de organisatie van dit poppodium

- Geen enkele commerciële partner werkt mee aan het Harmoniekwartier ondanks dat dit een expliciete wens was van veel politie partijen

- Het college is niet bereid om de gemeenteraad te informeren over de met commerciële partijen gevoerde gesprekken

- We bouwen een gemeentelijke poppodium voor 18,4 miljoen waarvan de invulling van de organisatie nog niet bekend is

Aldus de memo van de door de gemeente ingehuurd expert Ben Kokx van 18 mei jl: ”Er valt in deze fase geen zekerheid te geven over de exploitatie omdat de stichting er nog niet is en het gebouw nog niet gebouwd is”.

Dit is duidelijk niet een verbeterd plan. De risico’s van dit poppodium zijn zeer groot. Tegen dit plan kan de VVD dan ook geen ”Ja” zeggen.