Karen Vasbinder: "Vinger aan de pols bij Afvalproef!"

Het afvalstoffenbeleid van de gemeente Leeuwarden moet zich volgens de VVD fractie richten op de vermindering van de hoeveelheid afval en de verwijdering van de afvalstroom tegen zo laag mogelijke kosten. Met die insteek beziet de VVD de omgekeerde afvalproef in Zuiderburen.

Daarbij mag het scheiden van afvalstromen geen doel op zich zijn; baten en lasten voor inwoners en bedrijven moeten realistisch zijn. Wist u bijvoorbeeld dat de lasten voor de gemeente 90,- voor restafval, 60,- voor GFT-afval en 40,- voor grof tuinafval zijn? Dan zult u begrijpen waarom afvalscheiding belangrijk is om de kosten laag te houden.

Niet voor niks heet de folder van de Gemeente Leeuwarden: 'Afvalscheiding is gunstig voor het milieu... en ook voor de portemonnee!' Dus een goede voorlichting/communicatie (ook aan raadsleden) om pilots te starten en volgen geeft beter draagvlak en zo komt de gemeente Leeuwarden een stuk verder met haar doelstellingen.

Bij de VVD-fractie staat voorop dat goede resultaten op het gebied van afvalinzameling moeten leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing. Dat zal pas op 1 januari 2016 zover moeten zijn.

Vandaar dat de VVD samen met een aantal andere partijen een tussenevaluatie van de afvalproef Zuiderburen wil, en zo duidelijk mogelijk geïnformeerd wil blijven over afvalproeven in andere wijken. Dit moet de wethouder wel kunnen toezeggen met zoveel afvalambassadeurs in de raad. Anders staat straks de afvaltrein in Napels stil, en dan is er geen enkele doelstelling gehaald!

Karen Vasbinder

Raadslid VVD Leeuwarden