"5 over 12 voor het Harmoniekwartier"

Graag hadden we vorige week een strak samenspelende band gehoord die onze zorgen over het Harmoniekwartier wegnam. In plaats daarvan hoorden we verschillende bandleden die elk hun eigen nummer speelden. Van harmonie was geen sprake en de zorgen die wij reeds aan het begin van dit jaar uitten, bleken wederom niet ongegrond.

Twee van de drie dragende partijen, Romein en Asteriks, lieten weten niet mee te gaan in de nieuwe opzet. Volgens ons valt op dit moment dan vast te stellen dat het hele proces, alle mooie woorden van het college ten spijt, gewoon is mislukt. Eigenlijk bouwen we nu gewoon een school en de gemeente denkt er voor het gemak maar even een heel nieuw poppodium bij.

De vorige keer zei ik dat het 5 voor 12 was. Waar staan we nu? Volgens mij is het nu 5 over 12. Nog steeds zijn onze vragen niet volledig beantwoord. Gevraagde informatie moet altijd van ver komen en de informatievoorziening aan de gemeenteraad is de afgelopen twee jaar van een kwalijk niveau. Soms denk ik over deze kwestie een heel boek te kunnen schrijven, maar ik zal me beperken tot twee punten.

Exploitatie

Al sinds 2012 een belangrijk punt. Middels een motie hebben we het belang hiervan nogmaals dik onderstreept in 2013. Ja, we hebben een ontwikkelingsplan gekregen, maar zonder fatsoenlijke onderbouwing noemen we dit liever een wervingsfolder. Mijn mond valt open als ik moet concluderen dat in het huidige plan elke vorm van bronvermelding, onderbouwing en auteursvermelding ontbreekt. De bezoekersaantallen krijgen onder het mom van Culturele Hoofdstad ook meteen maar een goede plus. Waar we in 2012 nog 34.000 bezoekers trokken, zullen dat er in 2014 plotseling 46.000 zijn. Dat is nog niet alles, want volgens de voorgeschotelde literatuur moeten we allemaal aan de drank. Hoe gaan we anders 800 liter bier per dag verstouwen? Uit wat er de afgelopen tijd in de media naar voren komt, kunnen we destilleren dat de gemeente het op dit punt beter weet dan de poppodia zelf.

Feit is, we kunnen onze euro's maar één keer uitgeven, ongeacht de nachtprogrammering of dat we zes activiteiten per week gaan doen. Het plan dat voor ons ligt, lijkt op een poging om een gapend gat in de stad op te vullen met een dito gat in de exploitatie.

Samenwerking

De visie van het nieuwe podium is samenwerking. Samenwerken aan een levendige popcultuur. Deze visie kunnen we als VVD wel ondersteunen, maar concreet zien we weinig van deze samenwerking. Zoals gezegd, twee partners haken af in het proces en de derde partij, het
Friesland College, heeft nog steeds geen handtekening gezet. Herinnerend aan de uitspraak van wethouder Diks in de commissie van juni 2013, citeer ik: “…U geeft aan, daar ligt feitelijk geen samenwerkingsovereenkomst onder, dan ben ik dat helemaal niet met u eens. Met het Friesland College hebben we gewoon een mooi contract…” Het enige wat we op papier hebben is een brief van 15 mei 2014, meer niet. Kortom we kunnen concluderen dat er sinds 2012 in de samenwerking met de drie kernpartijen géén enkele vooruitgang is geboekt.

Voor ons ligt vanavond het voorstel om een 'go' of 'no go' te geven op de aanbesteding en verdere uitwerking van het plan Harmoniekwartier. Het is dan wel van belang dat we volledig geïnformeerd worden, ook over de risico’s die er nog zijn aangaande de bouw. Via nota bene de media werden we nader geïnformeerd over de hindernissen die er nog zijn met betrekking tot de aankoop van het laatste pand en de mogelijke vertraging als gevolg van archeologisch onderzoek. Voor een integrale afweging had het college ons ook hierover moeten informeren.

Wij concluderen dat er nog weinig invulling wordt gegeven aan de term 'samenwerken aan de popcultuur'. De partijen kennen geen commitment bij het voorliggende voorstel. Wanneer we naar de stenen kijken dan zitten daar ook nog de nodige risico’s en hindernissen. In dit stadium sluit de VVD zich daarom graag aan bij de titel van het commentaar van Hans Snijder in het LC van afgelopen zaterdag: “Bij twijfel, niet oversteken”