Oppositiepartijen gemeenteraad Leeuwarden vragen interpellatie aan

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Leeuwarden heeft een interpellatie debat met wethouder Andries Ekhart aangevraagd. De directe aanleiding is de informatievoorziening over de vorming van de zorg-coöperatie in Leeuwarden. Tijdens het debat in de gemeenteraad van 23 april j.l. is het programmabudget vastgesteld, inclusief een bedrag van 1,2 miljoen euro voor de doorontwikkeling van, onder andere, deze coöperatie.

Twee dagen later, op 25 april j.l. ontving de gemeenteraad een brief waarin het college van B&W het ingediende businessplan van de coöperatie typeert als volstrekt onvoldoende en onacceptabel. De coöperatie moet een nieuw plan indienen. Deze informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld tijdens de behandeling van het programma budget.

De oppositiepartijen willen opheldering van het college van B&W over de gang van zaken en vraagt een exacte uitleg van de wethouder over wanneer de informatie wel of niet beschikbaar was. Deze uitleg zal een antwoord moeten geven op de vraag of de raad juist, volledig en tijdig was geïnformeerd op het moment van besluitvorming.

Lees hier het volledige interpellatie verzoek (PDF)