Serge Hollander: "Maak ondernemen weer leuk en schroef de uitgaven terug"

Hoera de eerste begroting van de NIEUWE gemeente Leeuwarden en het NIEUWE college is een feit! Ik kan deze feestelijke aftrap op twee verschillende manieren voortzetten. Bijvoorbeeld door te herhalen wat ik eerder heb gezegd over het collegeprogramma. Namelijk dat het programma visie mist, het college te veel geld uitgeeft en de lasten verzwaart. Maar dat doe ik niet. Want wat mij betreft zit deze keer de kracht van de boodschap NIET in de herhaling.

De eerste keer dat we deze begroting behandelden was iedereen in campagnestemming. Als VVD hadden we net de pop up store Nieuw! geopend. En boden ruimte aan ondernemers en kunstenaars, pakten de leegstand aan en kregen veel complimenten uit de buurt. Nieuw leerde ons veel. Heel veel. Bijvoorbeeld dat Kanoverhuur Leeuwarden kano’s wil verhuren in onze stadsgrachten en twee jaar moet wachten op een vergunning. Terwijl ze gewoon gebruik wil maken van de aanlegsteigers in de stad. Waarom? Ik heb nog steeds geen idee! We stellen veel regels aan het ondernemen in onze gemeente.

Wij waren in de Pop-up store zelf ook in overtreding: we hadden een vergunning moeten aanvragen voor de plakletters op het raam, voor de afwijking van het bestemmingsplan en ga zo door. Met andere woorden… we waren fout. Maar tegelijkertijd voor de gemeentelijke organisatie een voorbeeld van good practice, getuige de uitnodiging om ons op de te nemen in de wandeling van de Minister President omdat ons initiatief zo leuk was. Nieuw was een springplank voor nieuwe en bestaande bedrijven en bracht ondernemers weer in beweging. Ik vertel dit verhaal niet om te pronken of om onszelf op de borst te slaan. Nee, ik neem dit voorbeeld omdat ik vind dat we ondernemers vaker moeten aanmoedigen om de grens op te zoeken! We moeten ondernemers vaker de ruimte bieden om te experimenteren. Het college wil geld stoppen in onderwijs, de arbeidsmarkt en economische zaken om de hoge werkloosheid in Leeuwarden van ruim 16% een halt toe te roepen. Werkloosheid los je niet op door simpelweg extra geld te geven aan de afdeling Economische Zaken. Wij vinden dat er veel meer moet gebeuren. Je geeft het terugdringen van werkloosheid een veel betere kans van slagen als je je als gemeente klantvriendelijker opstelt, meedenkt en meeveert, niet alleen bij EZ maar ook bij vergunningen, de balie, etcetera. Maak ondernemen weer leuk in deze stad! Want de gemeente creëert geen banen dat doen de ondernemers. De VVD fractie vindt daarbij net als het college dat burgers en bedrijven meer te zeggen moeten krijgen in onze stad. Zij weten als geen ander waar ze tegen aan lopen.

Vast staat dat de VVD de lat hoog legt, want wat ons betreft is het de hoogste tijd om de beste MKB gemeente van Friesland te worden. Met andere woorden, hoger dan de beschamende plek 10 die we nu hebben. Dat los je niet op door een motie in te dienen. Maar door de bedrijfsvoering aan te pakken, integraal te werken en durven om de ondernemer centraal te stellen. Dit zal het college echt zelf moeten doen. Als raadsleden kunnen we het hooguit ons kritisch opstellen ten opzicht van het uitgeven van extra geld. Want extra geld lost de problemen niet op, het verbloemt ze hooguit.

We moeten daarbij kritisch beoordelen of het gevoerde beleid werkt of dat we moeten constateren dat onze inzet geen of nauwelijks effect heeft ondanks onze goede bedoelingen. In dit kader werkt de VVD fractie aan een initiatiefvoorstel op basis van een werkwijze die Woonstad Rotterdam heeft ontwikkeld. Ze meten daarbij het rendement van haar maatschappelijk investeringen. Onderzoeken leren ons veel. Ze leren ons dat Leeuwarden slecht scoort in het Rapport Kinderen in Tel. Zelfs slechter dan twee jaar geleden (er bevinden zich nu 4 Leeuwarder wijken bij de top 20, waar dat er bij het vorige onderzoek nog 2 waren.). Moet je dan verder niets doen aan armoedebeleid? Natuurlijk wel. De VVD heeft het afgelopen jaar ook gesproken met de collegepartijen om te komen tot een herziening van het huidige beleid. Overigens zonder het uitgeven van 7 ton extra. Maar wel gericht op effectiviteit en ook met aandacht voor de mensen met een baan en een minimuminkomen en het verkleinen van de armoedeval binnen deze groep.

Onderzoek leert ons ook dat Leeuwarden inmiddels 51 % van haar begroting uitgeeft aan Sociale Voorzieningen. Nu is Leeuwarden natuurlijk 1 van de 20 armste steden van Nederland maar het is wel opmerkelijk dat uit een onderzoek van de Volkskrant blijkt dat armere gemeentes als Kollumerland en Nieuwkruisland (CDA burgemeester) en Enschede (PVDA burgemeester) 6 tot 13 procent minder uitgeven. Een gemeente als Harlingen (PVDA burgemeester) besteed zelfs bijna 20 procent minder. Heilige huisjes als de sociale voorzieningen durven we in Leeuwarden nog steeds niet aan te pakken. Ook nu niet. Ik zie dat u met een stofkam door de begroting bent gegaan en daarvoor moet ik u echt mijn complimenten geven. Aan de andere kant bent u ook op de oppervlakte gebleven. Dat is niet meer voldoende we moeten ook bereid zijn om onze heilige huisjes kritisch tegen het licht te houden. De VVD fractie heeft zoals u weet ernstige moeite met het pakket aan extra uitgaves dat het college presenteert. Het college zal het vinden getuige van ambitie. Wij vinden dat u te veel hooi op uw vork neemt en te gemakkelijk de geldkraan openzet.

Durf te kiezen en Focus!
In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad. Vaak gepresenteerd als een economische impuls, een impuls voor imago, naamsbekendheid en toerisme en daarnaast ook een sociale impuls. We besteden hieraan 60 miljoen. Het is de vraag welk extra geld voor toerisme, economisch zaken etc je nog moet uitgeven bovenop deze investering. Laten we samen de culturele hoofdstad tot een succes maken. Daarnaast is het financieel simpel. Het is als thuis, niet meer uitgeven dan er inkomt. Zoals u weet zijn wij geen voorstander van de omgekeerde balanssanering. Ook deze keer niet. We zijn ook nog niet overtuigd van de noodzakelijkheid van alle uitzettingen. Daarom dienen wij deze keer geen moties voor extra geld in en dienen WEL een motie in om een aantal uitzettingen terug te draaien. 

Hier volgt de dicta van de moties:

Motie 47 procent

Motie Begroting cijfers