Harry Bevers over Leerplicht Jaarverslag

Tijdens de vergadering kwam onder andere het Leerplicht Jaarverslag ter sprake. Harry Bevers meldde hierover dat de VVD zoals bekend veel waarde hecht aan de leerplicht en dat er hard en duidelijk mag worden opgetreden tegen ongeoorloofd verzuim. Want, zo stelt Bevers, je kansen in de maatschappij beginnen bij de basisschool en op het voorgezet onderwijs.

Kinderen dienen zoveel mogelijk gelijke kansen te hebben, maar dat betekent wel dat zij hun school goed door moeten komen. Daarom is het belangrijk dat we niet weglopen voor de problemen die er wel degelijk zijn. Bij ongeoorloofd verzuim heeft een proces verbaal duidelijk niet het gewenste effect. Een leerplichtambtenaar moet in dit geval een proces verbaal opmaken, waardoor het openbaar ministerie kan vervolgen en dan ook een boete oplegt. In het uiterste geval zou de kinderbijslag stopgezet moeten worden. Blijkbaar is dat de enige prikkel die werkt.

Natuurlijk is er geen repressie zonder preventie, maar in Leeuwarden loopt het over van de preventieve projecten. Daarom zijn we, zeker waar het dit aangaat, directer.  

Na aanleiding van het Jaarverslag Leerplicht uitte Harry Bevers ook zijn zorgen over de ontstane trend waarin scholen onderling over een kind dat van een school is gestuurd. Scholen zijn geen rechter, zo stelt Bevers namens VVD Leeuwarden. Wanneer een kind om wat voor reden dan ook van school wordt gestuurd, kan het niet zo zijn dat een tweede kans belemmerd wordt doordat scholen onderling beslissen of een kind daar wel of geen recht op heeft. Situaties omtrent kinderen dienen individueel beoordeeld te worden en dit probleem dient dan ook zo spoedig mogelijk te worden opgelost.