Grote zorgen over organisatie Culturele Hoofdstad 2018

Vragen aan college van B&W Leeuwarden

De VVD fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden maakt zich grote zorgen over de opbouw van de organisatie van Culturele hoofdstad 2018. Verschillende media hebben bericht hierover sinds de toekenning van de titel op 6 september 2013.

De jury sprak zich daarbij nadrukkelijk uit voor extra inspanningen op het gebied van organisatie en proces, maar dat het bidbook een goed uitgangspunt was.

Op 25 januari j.l. verscheen er in de Leeuwarder Courant opnieuw een uitgebreid artikel over de organisatiestructuur en op Op 30 januari j.l. reageert Durk Gorter, onderzoekshoogleraar in San Sebastian via een Te Gast in die zelfde krant.

Door alle berichtgeving te combineren ontstaat een zeer verontrustend beeld over de te vormen organisatie en invulling van functies. Het lijkt erop dat wordt afgeweken van het bij de Europese Commissie ingediende bidbook op basis waarvan de titel is toegekend.

 De VVD vindt dat bij een project van dergelijke omvang (investering van tientallen miljoenen euro's) geen discussie of onduidelijkheid mag zijn over de organisatie en aansturing. Die VVD stelt hierover dan ook vragen aan het college van B&W.

Download hier de vragen van de VVD aan het College.