Rondvraag VVD dwingt wethouder Deinum (PvdA) tot andere koers

Naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad met de kop "Studio's mogen, mits er geen studenten wonen" stelde fractievoorzitter Serge Hollander op 13 januari een rondvraag in de commissie Stadsontwikkeling. In het artikel werd aandacht besteed aan het voornemen van het college om toestemming verlenen aan het verbouwen van de benedenetage van de voormalige Karel Doormanschool tot 5 (studenten)studio's. Het besluit volgt op de belofte dat de gemeente keihard zou optreden tegen huisjemelkers en aanvragen tot nieuwe kamerverhuur zouden worden geweigerd en de jarenlange illegale verhuur van het pand voor kamerbewoning.

Door de weigering van de wethouder om inhoudelijk op het artikel te reageren en het uitblijven van de antwoorden op de schriftelijk vragen van de PvdA over dit zelfde onderwerp vond de VVD het de hoogste tijd om de wethouder aan de tand te voelen.

Daarbij wilden we onder andere antwoord op de vraag "Hoe de wethouder verklaart dat hij nu actief mee wil werken van de verbouwing van de Vijverstraat in (studenten)studio's?" De vlietzone wordt al jarenlang geteisterd door overlast van (illegale) studentenwoningen. Door de actieve verslaggeving van het Friesch Dagblad, een kordaat optreden van het wijkpanel en de vragen van de VVD heeft wethouder Deinum inmiddels besloten om terug te komen op zijn eerdere besluit en niet mee te werken aan de verbouw van de Vijverstraat. De VVD heeft inmiddels aangekondigd om de aanpak van illegale kamerverhuur in de Vlietzone te willen evalueren.