Zendmachtiging Lokale Omroep

De VVD fractie betreurt het feit dat de wethouder er zelfs met de kwartiermaker samen niet in is geslaagd om partijen bij elkaar te brengen. Aangezien achter de meerderheid van deze gemeenteraad de keuze voor LEO overneemt, heeft de VVD fractie enkele aanvullende vragen gesteld betreft de juridische en financiele gevolgen voor deze keuze.

In de Memo van wethouder Diks wordt op summiere wijze uitleg gegeven van de verdere procedure. Onze fractie staat wel voor transparantie en
duidelijkheid, en wij rekenen erop dat de wethouder ons direct informeert over de afspraken met zowel Mercurius als met LEO die zij moet maken over een overgangsperiode voor beide lokale omroepen, totdat de uitspraak van het Commissariaat vd Media er is.

Mochten met deze procedure extra kosten gemoeid zijn, of er plotseling meer lokale omroep subsidies beschikbaar komen, dan willen wij ook graag direct hierover geïnformeerd worden. Uiteindelijk is de lokale omroep er ter bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de nieuwe gemeente Leeuwarden leven, en om activiteiten te ontplooien om publieke taak te vervullen. De VVD-fractie zal deze bijzondere statutaire taken met buitengewone belangstelling volgen.