Veiligheid in Leeuwarden

Ik ben een trotse vader van een roodharig meisje van 4 jaar en een beetje. Een echte kleuter. Ze is vrolijk maar heeft ook al een eigen wil. Als ze bang is dan kruipt ze in je weg of geeft ze je een stevige hand. Ze kijkt onbevangen naar de wereld om haar heen. Ze groeit op in de binnenstad van Leeuwarden. De huiskamer van Friesland. Maar ook een plek die al jarenlang een ruime onvoldoende scoort op het gebied van veiligheid. Een plek ook waar veel mensen zich niet altijd veilig voelen. Een binnenstad waar je af en toe even iemands hand wil vastpakken of je wilt verstoppen. Een deel van Leeuwarden, waar achter één van de belangrijkste winkelstraten de Weaze ligt en waar de politie zich met man en macht moet inzetten om het beheersbaar te houden.

Straatdealers bevolken inmiddels met grote regelmaat de Slotmakersstraat, de Speelmanstraat, Bij de Put en de Minnemastraat. Ze staan er zo vaak dat ze lijken bij het straatbeeld te horen. Lijken, want ze horen hier niet. Straathandel in verdovende middelen is illegaal en moet hard bestraft worden. De onlangs door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe Algemene Plaatselijke Verordeningen geeft hier prima mogelijkheden voor. Wordt je betrapt dan kan je een straat en buurt verbod krijgen. Het is een begin. Maar wij willen verder gaan. Wij tolereren het onveilig maken van de stad niet en willen dat overlastgevers en mensen die onze stad onveilig maken hard worden aangepakt.

Leeuwarden moet de meest veilige stad van het Noorden zijn!. De politiemensen moeten achter de bureaus vandaan en op de fiets of te voet de wijken in met wijk- en dorpsagenten die de buurt als hun broekzak kennen. Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit kan worden vergroot door inzet van extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's). Maar ook door de inzet van goede buurtgastheren. Mannen en vrouwen die van de Leeuwarder straat komen en zich nu inzetten om de straat veilig te houden.

De VVD wil licht in de duisternis en dus lantaarnpalen die branden op onveilige plekken, extra cameratoezicht en politieposten in Grou en in de binnenstad van Leeuwarden die 24 uur per dag en 7 dagen in de week open zijn.
Helaas zijn er ook nog steeds politiek partijen die vinden dat de stad veilig is en die tegen cameratoezicht en preventief fouilleren. Pal Groen Links is zo'n partij. Het is de partij die de Eetbare Stad als belangrijkste verkiezingsthema bestempelde en die chocolade uitdeelde om de stad veiliger te maken. Ik moet de eerste dealer nog tegenkomen die zich door het uitdelen van een chocolade reep laat verjagen, wat ons betreft gebruikt de politie gewoon de lange lat.

Serge Hollander