Indiëmonument in Leeuwarder Rengerspark vernield

Indiëmonument in Leeuwarder Rengerspark vernield

Foto: Omrop Fryslân, Alle Faber

Hufters en/ of hufterettes

Zo noem ik de mensen die het een goed idee vonden om het Indiemonument onherstelbaar te vernielen.Het monument, de plek om stil te staan bij alle 168 slachtoffers die op het monument genoemd staan. Namen van familieleden, echtgenoten en vrienden. Nadenken over hun onfortuinlijke lot maar ook over de wreedheden van oorlogen en om te leren van het verleden.
En toen kwamen jullie. Stoer, vol met adrenaline en zin om te rellen? De jonge soldaat was voor jullie niet heilig. Of was hij gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Het resultaat van deze actie kennen we helaas. Een gevallen soldaat, zoals er zovelen vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door deze daad worden de wonden van vele nabestaanden weer opengereten.

Lees meer...

Geen steun voor het voorstel om de sluitingstijden van horeca te veranderen

Geen steun voor het voorstel om de sluitingstijden van horeca te veranderen

VVD Leeuwarden is verrast door het feit dat er een voorstel ligt voor het beperken van de openingstijden voor een groot deel van de binnenstad. In dit eerste concept van het nieuwe horecabeleid staat o.a. een voorstel tot drastische aanpassing van de sluitingstijden in delen van de stad.

In een klein deel van de binnenstad zou de sluitingstijd 05.00 uur in de ochtend blijven. De overige horeca krijgt – afhankelijk van het gebied-  te maken met sluitingstijden van 01.00 uur of 03.00 uur.

Lees meer...

VVD fractie: "Energiebesparing moet inwoner niet meer gaan kosten"

VVD beziet Leeuwarder Energie agenda met groene ogen

Nu samenwerking met provincie geborgd is in deze agenda, even terug naar de basis. VVD is voor alternatieve energie uiteraard, maar net als EZ hebben we wel een paar randvoorwaarden qua energie: het moet veilig, betrouwbaar, betaalbaar en schaalbaar zijn!

Lees meer...

22 miljoen aan extra inkoop bij lokale ondernemers dankzij VVD

De VVD-fractie vindt dat onze lokale ondernemers meer moeten profiteren van de miljoenen euro's die de gemeente Leeuwarden jaarlijks besteed aan inkoop. Als de gemeente meer in de eigen gemeente inkoopt dan is dat goed voor de lokale economie en werkgelegenheid. 

De VVD-fractie is van mening dat Leeuwarder ondernemers evenveel kans moeten maken om een opdracht te krijgen bij de gemeente Leeuwarden en waar mogelijk zelfs voorrang moeten krijgen.

Lees meer...

VVD fractie stelt vragen over motie houtrook

De VVD-fractie in Leeuwarden heeft schrifelijke vragen aan het College gesteld naar aanleiding van een motie aanpak houtrook. De motie kan bij uitwerking van dit beleid voor de inwoners van Leeuwarden tot grote gevolgen leiden.

Lees meer...

Richtinggevend Debat 2016

De VVD kiest voor genen en niet de stenen. Daarbij is de gemeente Leeuwarden er voor de inwoners en ondernemers van de stad en niet andersom. Een nieuwe beweegbare brug is prachtig maar staat niet in verhouding tot de prioriteit van een veilige stad.
Wij willen dat de jongeren in de gemeente Leeuwarden een toekomst hebben. Of ze nu net geboren zijn of 55 jaar geleden. Ieder moet veilig over straat kunnen, kunnen sporten, aangemoedigd worden om te gaan ondernemen en een reële kans op een baan hebben zonder dat ze daarvoor onze gemeente en provincie uit hoeven.

Lees meer...

Landelijk VVD-Congres in Leeuwarden

Landelijk VVD-Congres in Leeuwarden

Aanstaande vrijdag en zaterdag vindt het landelijk congres van de VVD plaats in Leeuwarden. Het congres staat in het teken van de waarden van Nederland. Wat zijn die Nederlandse ononderhandelbare waarden waar wij in Nederland voor staan? Deze vraag zal centraal staan tijdens het Voorjaarscongres in Leeuwarden. Er zullen tijdens het congres onder andere speeches zijn van Minister-President Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Lees meer...

Onthulling Regenboogtrap

Onthulling Regenboogtrap

Op het Mata Hariplein in Leeuwarden komt een Regenboogtrap. De regenboog staat symbool voor het vieren van diversiteit en respect. De gedachte van de initiatiefnemers is dat je in Leeuwarden kunt zijn wie je bent, ongeacht seksuele voorkeur, gender, afkomst en cultuur.

Lees meer...

Algemene ledenvergadering Lokaal netwerk VVD Leeuwarden

Op 11 mei jl. vond de algemene ledenvergadering van het Lokaal netwerk VVD Leeuwarden plaats. Naast de formaliteiten – zo moesten de financiën en het secretarieel jaarverslag met de leden besproken worden – stonden er een aantal belangrijk punten op de agenda.

Voor de leden van de liberale partij heeft er in het najaar van 2015 een belangrijk congres plaatsgevonden. Tijdens dit congres zijn de leden akkoord gegaan met de nieuwe statuten. Hierdoor heeft de VVD een omslag gemaakt naar een open netwerkpartij. Voor de leden van VVD Leeuwarden betekende dit dat zij hun afdeling zagen veranderen in Lokaal netwerk VVD Leeuwarden. Wat dit in de praktijk betekent voor de Leeuwarder leden, werd tijdens de ledenvergadering uitgelegd door de voorzitter. Belangrijk onderdeel hiervan is dat de activiteiten – die in lijn staan met onderwerpen die terugkeren in het verkiezingsprogramma – niet alleen gericht zijn op leden, maar ook op geïnteresseerden en liberalen die geen lid zijn van de partij. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor locaties die interessant en toegankelijk zijn voor een breed publiek. Denk daarbij aan de thema-avond over cultuur in de Harmonie.

Lees meer...

Legacy Cultuur

De VVD-fractie vindt cultuur belangrijk. Cultuur inspireert, laat je op een ander manier naar de wereld kijken, zorgt voor verbinding en ontspanning. Leeuwarden heeft cultureel veel te bieden, van de Iepenloftspullen, het Princessehof, het Noorderlijk Film Festival, de Harmonie tot nieuwe sterren als Podium Asteriks en Welcome to the Village.

De concept notitie cultuur legacy van het college vormt een goede basis voor de komende jaren. Er wordt sterk ingezet op cultuureducatie en talentontwikkeling . Beide zijn voor de VVD de basis van een goed cultuurbeleid. Daarnaast is er oog voor alle doelgroepen, niet alleen voor jong maar ook voor ouder. Al met al een goede basis. Maar er is ook ruimte voor verbetering.

Lees meer...

Waarom VVD Leeuwarden de motie 'beweegbare Prins Hendrikbrug' niet steunt

Een beweegbare Prins Hendrikbrug is een sympatiek idee. Immers, de doelstelling is om onder andere meer vaarrecreanten in de binnenstad te krijgen. Toch blijft de VVD-fractie ook realistisch. 

Lees meer...

VVD Leeuwarden levert twee kandidaten voor de Tweede Kamer

VVD Leeuwarden levert twee kandidaten voor de Tweede Kamer

Uiterlijk in Maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door de leden van de VVD Leeuwarden zijn Aukje de Vries en Harry Bevers voorgedragen om daarin zitting te nemen.

Aukje de Vries (1964) zit sinds 2012 al in de Tweede Kamer voor de VVD met onder andere de portefeuilles 'Belastingen' en 'Waddenzee'. Harry Bevers (1965) is ondernemer en zit nu nog namens de VVD in gemeenteraad van Leeuwarden met onder andere de portefeuille 'Sociaal Domein'.

Lees meer...

VVD Leeuwarden nodigt u graag uit!

VVD Leeuwarden nodigt u graag uit!

De VVD-fractie van Leeuwarden nodigt u graag uit om met ons een bakkie te doen. U bent van harte welkom om op 21 en 22 mei mee te praten over de toekomst van Leeuwarden

Lees meer...

CH2018 organisatie erkent zorgen en kritiek over verschraling cultuur

CH2018 organisatie erkent zorgen en kritiek over verschraling cultuur

Afgelopen weken hebben zowel de Statenfractie van de VVD als de gemeenteraadsfractie van de VVD in Leeuwarden hun grote zorg uit gesproken over het risico dat bestaande culturele instellingen en activiteiten in Friesland financieel de dupe worden van de concentratie van geld en aandacht die uitgaat naar Culturele Hoofdstad 2018.

In een interview met Omrop Fryslan lijkt artistiek leider en directeur Lieven Bertels zich bewust van dit risico:
"Deze kritiek is niet uniek voor Fryslân. Dit heeft elke culturele hoofdstad, want je kunt elke euro immers maar één keer uitgeven", aldus Bertels. Volgens hem is het niet de bedoeling dat de bestaande culturele infrastructuur kapot wordt gemaakt. "Het is belangrijk dat er een goed evenwicht komt tussen cultuur op de lange en de korte termijn."

Lees meer...

VVD Leeuwarden steunt lokale ondernemers en stelt schriftelijke vragen

De VVD fractie heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld ten aanzien van een Lokale Inkoop Database (LID). De VVD fractie vindt dat lokale ondernemers evenveel kans moeten maken om een opdracht te krijgen bij de gemeente Leeuwarden en waar mogelijk zelfs voorrang moeten krijgen.

Lees meer...