Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Banen! In Leeuwarden hebben twee keer zoveel mensen een bijstandsuitkering dan gemiddeld in Nederland. Wij willen ons niet neerleggen bij dat cijfer. Studenten willen graag in onze gemeente blijven, maar trekken weg omdat ze geen baan kunnen vinden. Daarom staat het realiseren van werk bij mij op nummer 1. Verder wil ik onze gemeente schoner en veiliger maken. Ik vind het normaal dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen en dat je na het stappen met een veilig gevoel naar huis gaat. Ik wil dat Leeuwarden de veiligste stad van het Noorden wordt. Samen bouwen we een thuis voor onze ouders, onze kinderen en onszelf.

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Ik wil dat we trots zijn op onze stad en onze dorpen. Op de mensen die er opgroeien, naar school gaan en een baan vinden. Als dat je niet op eigen kracht lukt, dan zorgen we ervoor dat je een zetje in de goede richting krijgt. Dat je de hulp krijgt die nodig is om hobbels op de weg te overwinnen. De kansen zien en de mogelijkheden benutten, dat is wat voorop moet staan. In de dynamische stad of in de uitgestrektheid van het platteland en de dorpen: we kunnen met elkaar zoveel bereiken!

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Erg belangrijk is dat er meer banen komen in onze gemeente. Het middenen kleinbedrijf is dé banenmotor. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente dient ondernemers alle ruimte te bieden. De agrarische sector moet hierbij een prominente plaats in het beleid krijgen.

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Het is belangrijk dat iemand de zorg krijgt die bij hem past. Dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze juist zelf nodig hebben en willen. Ik ben voorstander van zorg initiatieven op kleine schaal. Hierin staat het persoonlijk contact voorop en word je behandeld als een mens. We zetten bijvoorbeeld in op kleinschalig beschermd wonen in gradaties van specialisaties. Niet de indicatie, maar de zorg is leidend. Als de zorgbehoefte eerder kan stoppen dan de afgegeven indicatie, dan wordt hiermee gestopt.

Fractieassistent

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Leeuwarden is in al haar facetten een mooie gemeente. Van de bedrijvigheid in de stad, het cultureel erfgoed – de Stinzen, het Fries Museum, Skûtsjesilen en natuurlijk de Oldehove – tot aan de weidsheid op het agrarische platteland. Wat ik belangrijk vind is dat we een gemeente krijgen waar het goed wonen is, waarbij zorg op maat wordt geboden en waar ruimte is om te ondernemen zodat de werkgelegenheid kan stijgen. Maar ook waar onderwijs de inwoners opleidt voor de toekomst en tegelijkertijd de eigen financiën scherp tegen het licht houdt. Zodat de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk kan blijven.