Sietze Bouma

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Het platteland met onze boeren en andere (kleine en grote) ondernemers zorgen voor belangrijke werkgelegenheid en verdienen onze steun. Ik ben voor minder regels en voor een pro-actieve ondersteuning vanuit de gemeente om bestaande werkgelegenheid te koesteren en nieuwe werkgelegenheid te creëren én te behouden. De gemeente is er voor haar burgers en niet andersom!

Onze middenstand draagt bij aan de leefbaarheid van de dorpen. Initiatieven om in leegstaande (winkel-)panden weer nieuwe bedrijvigheid te creëren, moeten positief ontvangen worden. De nieuwe omgevingswet voor het buitengebied moet onder andere onze hardwerkende veehouders de ruimte blijven bieden om hun agrarische bedrijven goed te kunnen runnen. Als we kijken naar toerisme en watersport, dan is dit heel belangrijk voor onder meer Grou, Wergea, Warten en de Alde Feanen. Een herinvoering van de Toeristenbelasting past niet in onze gastvrijheid.

Als raadslid wil ik mij onder meer inzetten voor de dorpen en het platteland in de gemeente Leeuwarden. Als inwoner van Grou weet ik hoe belangrijk het is dat er in de dorpen goede voorzieningen zijn, zoals scholen, sportclubs, verenigingen en culturele activiteiten. Iedere locatie moet goed bereikbaar zijn. Ook ben ik voor een veilige, nette leefomgeving. Waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Goed overleg met alle Plaatselijke Belangen-verenigingen in de dorpen is belangrijk. 

Portefeuille:

  • Economische zaken
  • Kennis en innovatie
  • Duurzame ontwikkeling
  • Watertechnologie 
  • Herindeling

Contactpersoon voor:

Binnenstad, Transvaalwijk & Rengerspark, Bilgaard & Havankpark en omgeving, Vossepark & Helicon, Aldlân, Huizum-Oost en Huizum-West, Snakkerburen, Finkum, Bedrijventerrein-Oost, Bedrijventerrein West

Tags: Fractie