Harry Bevers

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Ik wil dat we trots zijn op onze stad en onze dorpen. Op de mensen die er opgroeien, naar school gaan en een baan vinden. Als dat je niet op eigen kracht lukt, dan zorgen we ervoor dat je een zetje in de goede richting krijgt. Dat je de hulp krijgt die nodig is om hobbels op de weg te overwinnen. De kansen zien en de mogelijkheden benutten, dat is wat voorop moet staan. In de dynamische stad of in de uitgestrektheid van het platteland en de dorpen: we kunnen met elkaar zoveel bereiken!

Portefeuille:

  • Financiën
  • Ruimtelijke Ordening
  • Sport
  • Bedrijfsvoering
  • Publieke dienstverlening
  • Cultuur en LF 2018
  • Monumentenzorg
  • Recreatie en toerisme
  • Stads- en regiomarketing

Vice-fractievoorzitter en voorzitter Auditcommissie

Contactpersoon voor:

Cambuursterhoek, Camminghaburen, Hempens, Teerns en omgeving , De Zuidlanden, Grote Wielen & Kleine Wielen, Valeriuskwartier & Magere Weide, Westeinde, Jorwert, Hilaard

Tags: Fractie